KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Paulauskienė, tel. (8 349) 51496

Gimnazijos dokumentai

Gimnazijos antikorupcinio elgesio  kodeksas,  priedas (Pavyzdiniai galimų korupcinio pobūdžio rizikų atvejai bei Senamiesčio gimnazijos darbuotojų veiksmai su jais susidūrus)   

Korupcijos prevencijos programa 2024-2026 m. m.

2024-2026 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Ataskaita apie 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą ir rezultatus 2023 m.

Korupcijos prevencijos programa 2020-2023 m.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo plano 2022 m. ataskaita

Dovanų gavimo tvarka

Vidaus kontrolės politika

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo tvirtinimo

Direktoriaus įsakymu patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m. nustatymas

Kita aktuali informacija

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo kontrolės bei interesų konfliktų valdymo srityje Jonavos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose 2021 m.

Antikorupcinis švietimas

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

 

 

Korupcijos prevencijos klausimais Senamiesčio gimnazijoje galite kreiptis 

tel. (8 349) 51496, el. paštu: k.paulauskiene@senamiescio-g.lt

 

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. 

Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik atvejais, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. 

Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos tikslais.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai

Pranešimai priimami:

 

„Karštąja linija” visą parą  (8 5) 266 3333

Faksu visą parą  (8 706) 63 307

El. paštu pranesk@stt.lt