FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2024 m. finansinių ataskaitų rinkiniai     I ketv.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkiniai     I ketv.     II ketv.    III ketv.     Metinis

2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai     I ketv.     II ketv.     III ketv.    Metinis

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai      I ketv.     II ketv.     III ketv.     Metinis

2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai      I ketv.     II ketv.      III ketv.     Metinis

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai      I ketv.     II ketv.      III ketv.      Metinis

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai      I ketv.     II ketv.      III ketv.     Metinis

2017-12-31 Ataskaita Aiškinamasis raštas
2017-09-30 Ataskaita ir aiškinamasis raštas