parama

Mieli gimnazijos mokinių Tėveliai, darbuotojai ir rėmėjai

Nuoširdžiai dėkojame už bendrą siekį kurti saugias, modernias ir patrauklias gimnazijos aplinkas mūsų mokiniams. Jūsų parama labai reikšminga. 2021 m.  gimnazijai skyrėte 2353,94 Eur. Ačiū už galimybę paskatinti mokinius, padėkoti jiems.

2022-aisiais taip pat kviečiame paremti mokyklą ir suteikti naujų galimybių mokinių ugdymui.

Skirti 1,2 proc. savo pajamų mokesčio galite prisijungus prie platformos http://deklaravimas.vmi.lt ,  užpildyti ir pateikti prašymą ( FR0512 versija 04) internetu iki gegužės 1 d..

Prašymo FR0512 v4. formoje turi būti įrašyti šie duomenys:

1 laukelis – jūsų asmens kodas
2 laukelis – jūsų telefono Nr.
3V laukelis – jūsų vardas;
3P laukelis – jūsų pavardė;
4 laukelis – jūsų adresas;
5 laukelis – mokestinis laikotarpis (pasirinkti 2021)
6S laukelį pažymėkite varnele (6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams)

Kitus laukelius užpildyti, kaip pavaizduota piešinyje apačioje.

Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ 

Primename, kad pagal naujausius LR teisės aktus, nuo 2022 m. bus priimami tik elektroniniu  būdu pateikti prašymai skirti 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas 190302622
Paramos gavėjo pavadinimas Jonavos Senamiesčio gimnazija
Adresas Kauno g. 76, Jonava, LT 551783 

Gimnaziją galima remti ir tiesiogiai pervedant norimą sumą į paramos lėšų sąskaitą  banke.
 Bankas Luminor
 Paramos sąsk.    LT504010043900050158 

 

Dėkojame už paramą. Senamiesčio gimnazijos taryba, mokinių taryba, administracija, kiti bendruomenės nariai.