Komisijos ir darbo grupės

2022 – 2023 m. m.

Vaiko gerovės komisija

 1. Svetlana Glušniova, direktorės pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja; – pirmininkė.
 2. Saulius Brazauskas, direktorės pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų mokytojas;
 3. Vida Šerėnienė, socialinė pedagogė;
 4. Milda Leleivienė, psichologė;
 5. Teresė Jarmalienė, lietuvių kalbos mokytoja;
 6. Rasa Palaimienė, matematikos mokytoja;
 7. Alma Rukšėnienė, biologijos mokytoja;
 8. Loreta Montvilienė, rusų kalbos mokytoja;
 9. Lionė Rimkuvienė, sveikatos priežiūros specialistė;
 10. Simona Biliūnienė, matematikos mokytoja – sekretorė.

Metodinių grupių pirmininkai

 1. Lietuvių kalbos metodinės grupės – Gražina Boreišatė, lietuvių kalbos mokytoja.
 2. Matematikos metodinės grupės – Jolita Klapovščiuk, matematikos mokytoja.
 3. Užsienio kalbų metodinės grupės – Vitalija Ramonienė, anglų kalbos mokytoja.
 4. Gamtos mokslų metodinės grupės – Danutė Kasmočienė, biologijos mokytoja.
 5. Socialinių mokslų metodinė grupė – Žydronė Stankevičienė, geografijos mokytoja.
 6. Fizinio ugdymo metodinės grupės – Vyta Orlovienė, fizinio ugdymo mokytoja.
 7. Menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės – Vilma Račkauskienė, technologijų ir dailės mokytoja.

Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 1. Svetlana Glušniova, direktorės pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja; – pirmininkė.
 2. Violeta Vareikienė, vokiečių ir rusų kalbos mokytoja;
 3. Laima Statkevičienė, istorijos mokytoja;
 4. Zita Breimelienė, fizikos mokytoja;
 5. Asta Antanavičienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.