KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

2020 – 2021 m. m.

Konkurso Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisija.

 

Vaiko gerovės komisija

 1. Svetlana Glušniova, direktorės
  pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja; – pirmininkė.
 2. Saulius Brazauskas, direktorės
  pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų mokytojas;
 3. Vida Šerėnienė, socialinė
  pedagogė;
 4. Milda Leleivienė, psichologė;
 5. Teresė Jarmalienė, lietuvių
  kalbos mokytoja;
 6. Jolita Klapovščiuk, matematikos
  mokytoja;
 7. Alma Rukšėnienė, biologijos
  mokytoja;
 8. Loreta Montvilienė, rusų kalbos
  mokytoja;
 9. Lionė Rimkuvienė, sveikatos
  priežiūros specialistė;
 10. Rita Lisauskienė, kūno kultūros
  mokytoja; – sekretorė.

Metodinių grupių pirmininkai

 1. Lietuvių kalbos metodinės
  grupės – Lina Vaškevičienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Pirmininko
  pavaduotoja – Vijoleta Isiūnienė.
 2. Matematikos metodinės grupės – Rasa
  Palaimienė, matematikos mokytoja metodininkė. Pirmininko pavaduotoja –
  Asta Antanavičienė.
 3. Užsienio kalbų metodinės grupės
  – Vitalija Ramonienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Pirmininko
  pavaduotoja – Aistė Sragauskienė.
 4. Gamtos mokslų metodinės grupės
  – Audronė Kuliešienė, chemijos mokytoja ekspertė. Pirmininko pavaduotoja –
  Danguolė Greblikienė.
 5. Socialinių mokslų metodinė
  grupė – Žydronė Stankevičienė, geografijos mokytoja metodininkė.
  Pirmininko pavaduotoja – Giedrė Bazilevičienė.
 6. Kūno kultūros metodinės grupės
  – Rita Lisauskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė. Pirmininko
  pavaduotoja – Jolanta Abramavičienė.
 7. Menų ir dorinio ugdymo
  metodinės grupės – Vilma Račkauskienė, technologijų ir dailės vyresnioji
  mokytoja. Pirmininko pavaduotoja – Ona Butrimavičienė.

Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 1. Svetlana Glušniova, direktorės
  pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja; – pirmininkė.
 2. Violeta Vareikienė, vokiečių ir
  rusų kalbos mokytoja;
 3. Laima Statkevičienė, istorijos
  mokytoja;
 4. Zita Breimelienė, fizikos mokytoja;
 5. Asta Antanavičienė, matematikos
  ir informacinių technologijų mokytoja.