SOCIALINIS PEDAGOGAS

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Vida Šerėnienė (III aukštas, 328 kab.)
Tel. 8 614 85466, 8 349 54607

Priėmimo valandos:
I. 8.00 – 12.00
II. 8.00 – 15.30
III. 8.00 – 12.00
IV. 8.00 – 14.00
V. 8.00 – 11.00

Gimnazijos socialinės pedagogės darbo tikslas – tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • lankosi pamokose ir papildomo ugdymo veikloje;
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių;
  • socialinis pedagogas atsakingas už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir nemokamo važiavimo į mokyklą iš kaimo vietovių organizavimą;
  • konsultuoja mokinių tėvus (globėjus) emocinio kognityvinio konsultavimo metodu.