VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA

VIZIJA

Jonavos Senamiesčio gimnazija – moderni, konkurencinga, atvira kaitai ir nuolat besimokanti organizacija, kuri ugdo kiekvieno mokinio gebėjimus ir polinkius, formuoja atsakingą, turinčią savo gyvenimo strategiją asmenybę, gebančią integruotis besikeičiančiame pasaulyje, saugančią tautiškumą ir bendražmogiškas vertybes.

MISIJA

Suteikti mokiniams švietimo standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką bei sąlygas asmenybei formuotis.

FILOSOFIJA

Prasminga yra tai, kas vyksta dabar ir čia. „Amat victoria curam“ (pergalė mėgsta triūsą).