VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA

VIZIJA

Senamiesčio gimnazija, čia – geriausia.

MISIJA

Ugdant asmenines, bendrąsias ir dalykines kompetencijas pagal išgales ir lūkesčius, rengti gimnazistus tolesniam mokymuisi, ugdyti vertybines nuostatas, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką bei sąlygas formuoti savo perspektyvą.

FILOSOFIJA

„Amat victoria curam“  (lot. Pergalė mėgsta triūsą)

Gajus Valerijus Katulas (Gaius Valerius Catullus), romėnų poetas