MUZIEJUS

Gimnazijos muziejus – erdvė, kur
kaupiama svarbiausia išliekamąją vertę turinti informacija.

Aplinka, kur pasijunti esąs
gimnazijos istorijos dalelė.

Čia gimsta pasididžiavimo mokykla ir
savimi jausmas.

Ir vėl po kiek laiko čia sugrįžęs
supranti: aš tebesu!

 

Gimnazijos muziejuje eksponuojama:

·        Mokyklos istorijos nuo 1974 m. fragmentai

·        Istorija nuo 1997/1998 metų, kai išleidžiamos pirmosios gimnazijos klasės.

·        Tragiškai žuvusio lakūno Aloyzo Cibarausko likimo atspindžiai.

·        Medžiaga apie matematikos mokytoją – ekspertą Antaną Dekontą.

·        Gimnazistų laimėtų konkursų, olimpiadų, sporto švenčių regalijos.

Fonduose – medžiaga apie mokytojus ir mokinius

·        Švenčių ir moksleiviška atributika

·        Abiturientų klasių vinjetės.

Iš mokyklos istorijos

   ·        Pradžia – 1974m. rugsėjo mėn. 15 d.

   ·        Pirmoji abiturientų laida – 1976 m.

Vardai:

   ·        Jonavos  4 – oji vidurinė mokykla  (1974 – 1995 m.)

   ·        Senamiesčio vidurinė mokykla (1995 – 1998)

   ·        Senamiesčio gimnazija ( nuo 1998 metų rugsėjo mėn.)

   ·        Pirmoji  gimnazistų laida -1999 m.

Vadovai:

A. Katinas (1974 -1998)

I. Šidlauskaitė – Banevičienė (1998 – 1999 )

R. Čiužienė (2003 – 2021)

D. Mockus (nuo 2021 )

Mokytojai:

 5 ekspertai

 30 metodininkų

13 vyresniųjų mokytojų

2 mokytojai