Skelbiamas konkursas prekybos automatui pastatyti

Jonavos Senamiesčio gimnazija, juridinio asmens kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava, skelbia 2 kv. m koridoriaus ploto nuomos konkursą, esančio Kauno g. 76, Jonava.

Koridoriaus ploto naudojimo paskirtis – prekybos automatui pastatyti. Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 4,00 (keturi) eurai už kvadratinį metrą per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už elektros energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Konkurso dalyviai Jonavos Senamiesčio gimnazijos turto nuomos konkurso komisijai,  esančiai Kauno g. 76, Jonavoje, II aukšte 201 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 2 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Lilija Parėdnienė, tel. (8 349) 51932,
el. p. 
l.paredniene@senamiescio-g.lt

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 8 eurai. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Senamiesčio gimnazijos sąskaitą Nr. LT734010043900020159. Konkursas įvyks 2020 m. spalio 2 d. 10.00 val. Jonavos Senamiesčio gimnazijos pastate, Kauno g. 76, Jonavoje, 201 kabinete. 

_____________