TEISĖTAI LIETUVOJE VEIKIANČIOS
AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

VALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS UNIVERSITETAI

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – www.lka.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – www.lsmuni.lt

Kauno technologijos universitetas – www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas – www.ku.lt

Lietuvos sporto universitetas – www.lkka.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – www.lmta.lt

Aleksandro Stulginskio universitetas – www.asu.lt

Mykolo Romerio universitetas – www.mruni.eu

Šiaulių universitetas – www.su.lt

Vilniaus dailės akademija – www.vda.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – www.vgtu.lt

Lietuvos edukologijos universitetas – www.vpu.lt

Vilniaus universitetas – www.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas – www.vdu.lt

KOLEGIJOS

Alytaus kolegija – www.akolegija.lt

Kauno kolegija – www.kauko.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – www.kmaik.lm.lt

Kauno technikos kolegija – www.ktk.lt

Klaipėdosvalstybinė kolegija – www.kvk.lt

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – www.lajm.lt

Marijampolės kolegija – www.marko.lt

Panevėžio kolegija – www.panko.lt 

Religijos studijų kolegija – www.lcn.lt./bl/svietimas/kiti

Šiaulių kolegija – www.siauliukolegija.lt

Utenos kolegija – www.utenos-kolegija.lt

Vilniaus kolegija – www.viko.lt

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – www.vtdk.lt

Žemaitijos kolegija – http://www.zemko.lt

NEVALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS UNIVERSITETAI

„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas”,  – www.ism.lt

Kazimiero Simonavičiaus universitetas – www.ksu.lt

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla – www.kvam.lt

VšĮ LCC tarptautinis universitetas – www.lcc.lt

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – www.tks.lt

Viešoji įstaiga „Europos Humanitarinis Universitetas” – www.ehu-international.org

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla – www.tvm.vu.lt

Viešoji įstaiga Verslo ir vadybos akademija – www.vva.lt

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija – http://vilnius.lcn.lt/seminarija.html

KOLEGIJOS

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla – http://www.kvk.lt/

Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, VšĮ – www.vva.lt

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija – www.klsmk.lt

Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija – www.klvk.lt

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija – www.kolping.lt

Viešoji įstaiga Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija – www.kolegija.com

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija – www.slk.lt

Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija – www.vlvk.lt

Viešoji įstaiga Vilniaus teisės ir verslo kolegija – www.vtvk.lt

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija – www.kolegija.lt

Vilniaus dizaino kolegija – http://www.dizainokolegija.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ – www.vkk.lt

Ar užsienio aukštosios mokyklos studijos pripažįstamos Lietuvoje galite sužinoti Studijų kokybės vertinimo centro internetinėje svetainėje www.skvc.lt.