2014 - 2015 mOKSLO METAI

Kovo 5d. lankėmės Jonavos rajono policijos komisariato atvirų durų dienoje.

Gimnazistai susipažino su miesto policijos pareigūnais, jų darbo specifika, policijos veiklos sistema, galimybėmis ir reikalavimais norint tapti policijos pareigūnu bei tarnybos policijoje privalumais. Pareigūnai demonstravo fizinį pasirengimą, specialiąsias priemones, pristatė kriminalinių įvykių tyrėjo lagaminą ir pademonstravo kaip imami pirštų antspaudai, DNR mėginys, kvapų pėdsakas.

Vasario 24 – 26 dienomis gimnazistai dalyvavo trijų dienų profesinio veiklinimo veiklose, t.y. Jonavos įmonėse, įstaigose, organizacijose per tris dienas susipažino su skirtingomis profesijomis, bendravo su specialistais, stebėjo jų darbo dieną, pažino profesiją ir išbandė save pasirinktoje srityje.

3 klasių gimnazistai susipažino su administratoriaus ir renginių organizatoriaus (VŠĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“), veterinaro (UAB „VetPet“), edukacijos vadovo ir muziejininko (Jonavos krašto muziejus),  psichologo (Raimundo Samulevičiaus progimnazija), logopedo (lopšelis-darželis „Saulutė“), direktoriaus (VŠĮ Jonavos greitoji medicinos pagalba), mediko (VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras), žurnalisto (UAB „Naujienos“), IT specialisto ir elektronikos meistro (IĮ „Technoera“) profesijomis.

Seniau gimnazistai lankėsi ir bendrovėse „Achema“, „Baldai Jums“, „Juta“, Jonavos rajono apylinkės teisme, savivaldybėje, socialinių paslaugų centre, gydymo įstaigose. 

Vasario 20 d. 1, 2 klasių karjeros diena.

Pirmų klasių mokiniai susipažino su Lietuvos švietimo sistema (arba pagilino jau turimas žinias). Nusistatė, koks yra individualus mokymosi stilius, pildė klausimyną „Kaip aš priimu informaciją“. Rekomendacijas, kaip efektyviau mokytis pagal nustatytą tipą, kaip dirbti su informacija pateikė gimnazijos psichologė Milda Leleivienė. Taip pat žiūrėta laida „Gimnazistai“ ir diskutuota, kiek svarbus prestižas renkantis studijas, darbą.

Antrų klasių mokiniai aptarė mokymosi ir studijų galimybes Lietuvoje.  Gimnazistai, buvę įmonėse papasakoja savo patirtį: kur buvo, ką sužinojo, ką patys išbandė. Taip pat peržiūrėtas video apie praėjusių metų projektą „Išbandyk profesiją“. Svečiavosi VDU studentės, kurios pristatė studijų programą „Karjera ir profesinis konsultavimas“. Visi mokiniai pildė karjeros planus.

Vasario 5 d. Litexpo keturios dešimtys 3,4 klasių gimnazistų vyko į Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusią mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą „Studijos 2015“. 

Parodoje gimnazistai susipažino su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų siūlomomis studijų programomis, sužinojo, kokios specialybės šiuo metu paklausiausios. Seminare „Kuo būti? Kokią specialybę pasirinkti?“ savo patirtimi, įžvalgomis dalinosi ir atsakymų ieškoti padėjo psichologas, asmenybės ir verslo konsultantas Sikstas Ridzevičius. Ypač viliojo erdvės, kur galima susipažinti su Lietuvos aukštosiose mokyklose sukuriamomis inovacijomis, pabuvoti virtualioje realybėje, sulaukti patarimų karjeros konsultacijų zonoje.

Sausio 27 – 28 dienomis vyko 2 klasių gimnazistų profesinis veiklinimas. Mokiniai susipažino su miesto savivaldybės specialistų, veterinaro, vaistininko, sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos specialisto, juristo ir ekonomisto, ikimokyklinio ugdymo pedagogo, IT specialisto, elektroninės įrangos meistro profesijomis. Gimnazistai lankėsi Jonavos savivaldybės Architektūros ir urbanistikos, Švietimo, kultūros ir sporto, Remonto ir statybos, Vaiko teisių apsaugos skyriuose, Visuomenės sveikatos biure, Pirminės sveikatos priežiūros centre, Jonavos vaistinėje, Greitosios medicinos pagalbos stotyje, Veterinarijos centre „VetPet“, UAB „Jonavos paslaugos“, įmonėje „Technoera“.

Sausio 23d. trisdešimt 2 klasių mokinių dalyvavo profesinio kryptingumo tyrime. Profesinių interesų, polinkių ir asmeninių savybių ištyrimas bei aptarimas padeda mokiniui pasirinkti mokslo, studijų kryptį.  Su mokiniais dirbo psichologė Inga Abramavičienė, turinti ilgametę darbo patirtį šioje srityje. Gauti tyrimo rezultatai pristatyti ir aptarti individualių konsultacijų metu.

Sausio 16 d. lankėmės Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto renginyje „Moksleivių diena“.

VDU absolventai, įvairių sričių specialistai (teisininkas, vertėja, ekologė, įmonės vadovas, marketingo specialistas ir kt.) pasakojo apie savo specialybes, dalinosi patirtimis ir patarimais. Paskaitas skaitė universiteto lektoriai ir studentai. Užsienio kalbų institutas pasiūlė pažintį su daugybe skirtingų kalbų – mokiniai dalyvavo įvadinėse suomių, italų, ispanų,  turkų, japonų kalbų pamokėlėse. Dalis gimnazistų įsivertino savo anglų kalbos žinias atlikdami bendrųjų pasiekimų testą. Abiturientams mugėje  pateikta visa aktuali  informacija  apie priėmimą į universitetą,  apie visus veikiančius fakultetus, studijų programas, Studentų atstovybės veiklas.

Gruodžio 8 – 11 dienomis antrų klasių mokiniai per klasių valandas susipažino su mokymosi ir studijų galimybėmis Lietuvoje. Ši informacija aktuali galvojantiems apie ateitį ir svarstantiems, kur tęsti mokslus įgijus pagrindinį išsilavinimą. Nuosekliai apžvelgti vidurinio išsilavinimo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo principai, pateikti naujausi tyrimų duomenys apie lietuvių išsilavinimo lygį, įvardinti kolegijų ir universitetų skirtumai.

Gruodžio 3 d. trečių klasių gimnazistai susipažino su farmacininko profesija per pažintinį profesinio veiklinimo vizitą. Biomedicinos srauto mokiniai vyko į vieną didžiausių ir ilgiausiai veikiančią Lietuvos farmacijos kompaniją AB „Sanitas“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetą. Mokiniai sužinojo, kokių dalykų egzaminų reikia abiturientui, norint įstoti, kokie dalykai dėstomi per penkerius studijų metus universitete, kokios karjeros galimybės.  Su gimnazistais bendravo  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjas prof.dr. Liudas Ivanauskas, išvardinęs bene dešimt chemijos disciplinų dėstomų studentams.

Gruodžio 2d. vyko projekto „Kam to reikia“ susitikimas su savanoriu-praktiku Pauliumi Gabševičiumi. Pamoka, anot svečio, skirta gimnazistams, neapsisprendžiantiems dėl būsimos profesijos. Kiekvienas patarimas buvo pagrįstas pavyzdžiu iš asmeninio gyvenimo, akcentuota savęs pažinimo reikšmė, asmeninių savybių ir profesijos dermė, pateiktos ištraukos iš realių darbo pokalbių.

Lapkričio  24 – 28 dienomis visoje šalyje antrą kartą organizuota Nacionalinė karjeros savaitė, globojama Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Senamiesčio gimnazija. Per savaitę devyni praktikai iš septynių įstaigų bei organizacijų susitiko su 2 klasių mokiniais ir dalijosi asmenine patirtimi, supažindino su profesijomis.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  Audrius Šulga supažindino mokinius su valstybės tarnautojo, Teisės skyriaus vedėjas Justas Budriūnas – teisininko profesija. Apie darbą didžiausioje miesto įmonėje pasakojo AB „Achema“  personalo vadybininkė Inga Jakučinskienė, apie  inžinieriaus technologo darbo dieną – buvęs gimnazistas Justas Sadzevičius. Taip pat viešėjo nacionalinės kategorijos krepšinio teisėjas Mantas Butvilas, UAB „Also Lietuva“  pardavimų vadovas Paulius Gabševičius, įmonės „Technoera“ vadovas Elmantas Mickevičius, Jelena Pališkienė, Jonavos rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė ir Irma Pranaitytė iš UAB „Baldai Jums“ pristatė baldų technologo profesiją.

Lapkričio 21 d., minint Lietuvos kariuomenės diena, su gimnazistais susitiko buvęs Senamiesčio gimnazijos mokinys, Lietuvos karo akademijos absolventas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Ignas Vėžys. Su karininko profesija mokiniai susipažino aktyviai atsakinėdami į protmūšio klausimus.

Lapkričio 19 d. organizuotas seminaras 1 klasių mokiniams bei mokytojams „Efektyvus darbas su informacija: kaip geriau suprasti, įsiminti ir išmokti“. Mokiniai susipažino su informacijos priėmimo ir tvarkymo principais, informacijos sisteminimo technikomis, darbo su informacija režimu. Dalyviai tuoj pat praktiškai  išbandė laiko ir veiklos planavimo technikas.

Lapkričio 12d. įvyko susitikimas su įmonės „Kalba.lt“ atstove Renata Škimeliene. Mokiniai su lektore diskutavo apie profesijos pasirinkimo svarbą, studijų užsienyje patrauklias puses, studijų programas ir reikalavimus norintiems stoti (rekomendacijos, motyvacinis laiškas, geras pažangumas ir kt.).

Spalio 24 d.  antrų klasių mokiniai dalyvavo vienos dienos „Savęs pažinimo stovykloje“, kuri vyko Darbo biržos patalpose. Užsiėmimų tikslas padėti mokiniams geriau pažinti save ir tobulinti asmeninės karjeros valdymo įgūdžius.

Spalio 22 d. vyresnių klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Visi priimame sprendimus, tačiau vengiame pasekmių“, kurią vedė Tarptautinio LCC universiteto lektorius Emilijus Gricius. Svečias dalindamasis asmenine patirtimi iš kelionių apgailestavo, kad šiuolaikiniai mokiniai visose šalyse, visose mokyklose vienodai abejingi savo ateičiai. Mokiniams pateikti kasdieniai pavyzdžiai, įrodantys, kad kiekvienas veiksmas turi pasekmes.  Lektorius ragino jaunimą mąstyti ir logikos dėsniais vadovautis ne tik mokyklos suole, bet ir tolesniame gyvenime.

Spalio 20d. gimnazijoje viešėjo Asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė. Viešnia kalbėjo apie asmeninių finansų valdymą pradedant savarankišką gyvenimą. Įdomus faktas, kad Lietuvoje vaikas iki 18 metų tėvams kainuoja apie 150 000 litų. Finansų ekspertė pabrėžė, kad savarankiškas gyvenimas suteikia ne tik laisvę, bet ir atsakomybę (finansinę taip pat). Mokiniai įsitikino, kad asmeninius finansus reikia planuoti bei valdyti.

Krašto apsaugos ministerija inicijavo Krašto apsaugos dieną Lietuvos kariuomenės įgulose.

Spalio 8d. vyresniųjų klasių gimnazistai, planuojantys stoti į Lietuvos karo akademiją bei  1b ir 1d klasių mokiniai lankėsi Karaliaus Mindaugo mechanizuotame pėstininkų batalione ir Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Mokiniai susipažino su Lietuvos kariuomene, kario profesija, sužinojo, kokie galimi karo tarnybos būdai. Tiek vaikinai, tiek ir merginos smalsiai apžiūrinėjo karinę techniką: tankus, šarvuočius, ginklus, matavosi neperšaunamas liemenes bei šalmus, susipažino su kariais iš Amerikos. Kariai patarė kaip elgtis ekstremaliose situacijose, mokė, kaip miške keletu būdu įkurti laužą, filtruoti vandenį, kad jis taptų geriamas. Visi jėgas išbandė lazerinėje šaudykloje, estafečių rungtyje, išmoko lygiuoti ir paragavo kareiviškos košės.

Spalio 2 dieną 1b ir 2c klasių mokiniai stebėjo pirmąją šių mokslo metų e-pamoką, kurią vedė informacinių technologijų (IT) korporacijoje „Google” dirbantys lietuvaičiai. Projekto „Kam to reikia“ iniciatyva, e-pamoka buvo transliuojama tiesiogiai iš „Google” būstinės Airijoje! Pamokos metu „mokytojai“ Indrė ir Mantas apžvelgė globalias IT tendencijas, visuotinį judėjimą link skaitmenizacijos bei įvairiausias korporacijos vykdomas inovacijas. Pristatytos galimybės Lietuvos moksleiviams įsitraukti į inovacijų kūrimą. Gimnazistai sužinojo, kaip naudojantis „Google” instrumentais galima įdomiai mokytis, susirasti nemokamų seminarų, paskaitų dominančiomis temomis ir savarankiškai gilinti žinias. Lektoriai pateikė realius pavyzdžius, kaip nuo BLOG‘o (internetinio dienoraščio) rašymo, į Youtube įkeltos dainos ar komentarų apie žaidimus prasideda svaiginanti karjera.

Rugsėjo 26 dieną 2, 3 klasių mokinių grupė apsilankė atviroje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto genetikos laboratorijoje ir iš arčiau susipažino su žmogaus ir gyvūnų tyrimo metodais. Laboratorijoje mikroskopais apžiūrėjo žmogaus ir gyvūnų, sergančių genetinėmis ligomis, chromosomas, stebėjo, kaip atrodo vaisinės muselės, turinčios įvairių defektų. Kartu sužinojo apie genetikos studijas Lietuvos Sveikatos mokslų universitete.

Kitas edukacinės išvykos etapas – renginiai Kauno technologijos universitete. Atvirose parodose ir laboratorijose, pagyvintose spalvingu lazerių šou, galima išsamiai pažinti žmogaus organizmą, apžiūrėti architektūros ir dizaino studentų darbus bei dalyvauti kvapą gniaužiančiuose moksliniuose eksperimentuose.

Projektas „Tyrėjų naktis“ atveria duris į magišką mokslo pasaulį – tyrimų laboratorijas, universitetus – bei suteikia galimybę atskleisti jo paslaptis. Dalyvavimas painiuose eksperimentuose, pažintis su sudėtinga laboratorijos įranga bei vieta, kurioje visi klausimai virsta atsakymais pasijusti tikru mokslininku. (Chemijos mokytojos Danguolės Greblikienės įspūdžiai.