NAUDINGOS NUORODOS

www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.lt – atvira informavimo ir konsultavimo sistema
www.mukis.lt – moksleivių ugdymo karjerai informacinė sistema
www.euroguidance.lt – orientavimas karjerai Lietuvoje
www.mokslas.lt – apie mokslą ir studijas
www.kurstoti.lt – apie studijas 
www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui organizuoti
www.skvc.lt – studijų kokybės vertinimo centras
www.egzaminai.lt –  Nacionalinis egzaminų centras
www.ldb.lt/jaunimui – Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centras
www.karjerosmokykla.europass.lt – Tavo karjeros mokykla
www.ploteus.eu – mokymosi galimybių visoje Europoje portalas
www.balticstudent.eu – studijų galimybės užsienio šalių aukštosiose mokyklose
zodis.eu – žodynas