BIBLIOTEKA

VEIKLOS TIKSLAI
1. Sudaryti mokiniams ir mokytojams galimybę įgyti būtinų šių dienų visuomenėje žinių ir kvalifikacijų.
2. Užtikrinti lygias galimybes naudotis informacinėmis technologijomis.
3. Kaupti, saugoti ir skleisti kultūros bei mokslo paveldo informaciją.

Bibliotekoje sukaupta – 17 400 egz. leidinių. Vadovėlių fondas – 48 114 egz. Informacijos bazė -10 kompiuterių, 97 kompiuterinės programos, 19 vaizdajuosčių, 11 garsajuosčių, enciklopedijos, žodynai, žinynai.

2024 m. PRENUMERUOJAMI PERIODINIAI LEIDINIAI

Alio Jonava
Literatūra ir menas
Psichologija
Iliustruotoji istorija
Iliustriuotas mokslas
Artuma
OHO
Šiaurės Atėnai

ISTORIJA

Jonavos 4-tosios vidurinės mokyklos biblioteka atidaryta 1974 m. rugsėjo 23 d. Tada jos kataloge užregistruotos pirmosios knygos: I. Simonaitytės „Vilius Karalius“, V. Mykolaičio-Putino „Sukilėliai“, J. Avyžiaus „Kaimas kryžkelėje“, gautos iš Jonavos 1–osios vidurinės mokyklos.
1994 metais mokyklai suteikta teisė steigti gimnazijos klases, pradeda veikti 18 vietų skaitykla.
1997–1999 metais biblioteka aktyviai dalyvauja Atviros Lietuvos fondo (ALF) projekte „Švietimas Lietuvos ateičiai“. Tikslas – modernizuoti patalpas, taikyti naujas darbo formas ir metodus.
Dabar bibliotekos fondą sudaro 17 000 egzempliorių, vadovėlių fondas – 45 000. Vidutiniškai per mokslo metus būna 25000 mokinių ir mokytojų apsilankymų (duomenys pagal bibliotekos ataskaitą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 2017 m.). Bibliotekos informacinę techninę bazę sudaro septyni kompiuteriai, spausdintuvas, skaitytuvas, kolonėlės, 22 kompaktinės plokštelės, 4 mokomosios kompiuterinės programos, 18 vaizdajuosčių. Bendrieji mokslo ir kultūros leidiniai: enciklopedijos, žodynai, žinynai, grožinė literatūra, periodinė spauda.
Kasmet įvyksta vidutiniškai 5–6 skaitymo skatinimo ir populiarinimo renginiai: susitikimai su literatūros kūrėjais, režisieriais, publicistais, vertėjais. Nuo 2006 metų organizuojamos Šiaurės šalių bibliotekų savaitės. Vykdomas projektas ,,Pristatome Nacionalinės premijos laureatus“, Metų knygos rinkimų akcija. 20142016 m. dalyvavo respublikiniame konkurse ,,Knygų pelėda“. Rengiamos teminės ir jubiliejinės parodos. Stenduose skelbiama aktuali informacija apie renginius, kultūros ir meno premijų laureatus, svarbius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Bibliotekoje įdiegtas elektroninis katalogas ,,Mobis“.

BIBLIOTEKOJE DIRBO

Danutė Kviklienė, 1974 – 1975 m.
Vera Semionova, 1975 – 1977 m.
Aldona Bukauskienė, 1977 m.
Valerija Vitkauskienė, 1977 – 1983 m.
Danguolė Deikienė, 1986 – 1987 m.
Romualda Masalskienė, 1983 – 1998 m.

SUSITIKIMAI SU ĮŽYMIAIS ŽMONĖMIS

2023 m. gegužė. Profesorius Juozas Sigitas Mureika.
2022 m. gegužė. Rašytojas Alvydas Šlepikas.
2019 m. gruodis. Poetas, filosofas Liutauras Degėsys.
2019 m.  sausis. Poetas, literatūros kritikas Gintaras Bleizgys.
2018 m. gruodis. Prozininkė, dramaturgė, eseistė, poetė, literatūros kritikė  Renata Šerelytė
2017 m. gruodis. Poetas, vertėjas, savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius Gytis Norvilas.
2017 m. balandis. Suomių kalba parašytos grožinės literatūros ir publicistikos vertėja Aida Krilavičienė.
2016 m. gruodis. Rašytoja Gintarė Adomaitytė.
2015 m. balandis. Žurnalistas, rašytojas Andrius Tapinas.
2015 m. sausis. Poetas Mindaugas Nastaravičius.
2015 m. gruodis. Rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė.
2014 m. gruodis. Rašytojas Alvydas Šlepikas.
2013 m. gruodis. Rašytojas Sigitas Parulskis.
2012 m. vasaris. Rašytojas Marcelijus Martinaitis ir Gytis Lukšas.
2012 m. lapkritis. Vertėjos Gabrielė Gailiūtė, Irena Ramoškaitė, Giedrė Sodeikienė.
2011 m. kovas. Rašytojas Kazys Saja.

BIBLIOTEKOS DARBUOTOJOS:

Vida Šereikienė, el.paštas vida.sereikvida@gmail.com
Bibliotekininkės –  Lilija Parėdnienė,
Gimnazijos bibliotekos darbuotojų pareigos

Vida Šereikienė
1. Vadovaudamasi teisės aktais organizuoja gimnazijos bibliotekos veiklą.
2. Ugdo mokinių informacinius gebėjimus.
3. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą.
4. Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už gimnazijos bibliotekos fondui padarytą žalą.
5. Atsako už fondų apsaugą.
6. Rengia teminius, informacinius plakatus, kartotekas.
7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos programą.
8. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

Lilija Parėdnienė
1. Dirba su programa „Mobis“.
2. Atsako už mokytojų informacinę skaityklą.
3. Informuoja mokytojus apie gautus pedagoginius, metodinius bei kitokius spaudinius.
4. Sistemina grožinę, informacinę literatūrą.
5. Nurašo paklausos neturinčius leidinius.

STRUKTŪRA

Biblioteka – 209 kab.

Skaitykla – 207 kab.

Skaitykla – 211 kab.

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS:

I–V  – 7.30 – 16.00

SKAITYKLŲ DARBO LAIKAS:

211 kab.

I–V  – 7.30 – 17.00

207 kab.

I–V – 7.30 – 17. 00