VADOVAI

Direktorius Darius Mockus

Pareigybės aprašymas

el.paštas d.mockus@senamiescio-g.lt

Tel. +370 640 18100

2024 m. veiklos lūkesčiai                                                 2023 m. veiklos ataskaita

2023 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai            2022 m. veiklos ataskaita

2022 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai            2021 m. veiklos ataskaita

Išsilavinimas

1994 m. m. Šiaulių pedagoginis institutas,
pedagogikos fakultetas. Suteikta pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

2003 m. m. Klaipėdos universitetas, Tęstinių
studijų institutas, švietimo vadybos studijų programa. Suteiktas edukologijos
magistro kvalifikacinis laipsnis

Kvalifikacija

2008 m. gegužės 22
d. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.
2015 m. patvirtinta atitiktis II
vadybos kvalifikacinei kategorijai.

Darbo patirtis 

Nuo 2004-04-30 d. iki 2021-06-21
Jonavos Ruklos Jono Stanislausko
mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.

2018-06-08 – 2019-01-09 Ugdymo
plėtotės centras.
Projekto
„Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ 2.3 veiklos
metodininkas.
 

2014-09-01 – 2015-06-30.
Nacionalinis egzaminų centras.
Projekto
„Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo
lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“, projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003,
1.3.1. veiklos„ Mokyklų, savivaldybių konsultavimas, mokytojų bei švietimo
vadybininkų mokymai bei metodikų parengimas” ekspertas-mokyklos konsultantas.

Nuo 2002 m. iki 2004 m. Jonavos
Senamiesčio gimnazija.
Ekonomikos mokytojas.

Nuo 1998 m. iki
2004-04-30. Jonavos Panerio pradinė mokykla.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymo
reikalams.

 Nuo 1995 iki
1998 m. Jonavos J. Ralio vidurinė

mokykla.
Pradinio ugdymo  mokytojas.

 1995 m. Šiaulių Dubijos pagrindinė
mokykla.
Technologijų mokytojas.

 

Pavaduotojas ugdymui Saulius Brazauskas

Darbo tel.: (8-349) 51091 

El.paštas: s.brazauskas@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas  
1993 KTU Radioelektronikos fakultetas, inžinerijos bakalauro laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis 
2003 Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, mokytojo profesinė kvalifikacija 
2007 KTU Informatikos fakultetas, informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012 II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija  
Informatikos mokytojas metodininkas

Darbo patirtis  
1993 – 1994 AB „Banga“ televizinių prietaisų mokslinio tyrimo institutas, inžinierius 
1994 – 2001 Jonavos Senamiesčio vidurinė mokykla, inžinierius programuotojas 
2001 Jonavos Senamiesčio gimnazija, informacinių technologijų mokytojas 
2008 Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pavaduotoja ugdymui Svetlana Glušniova

Darbo tel.: (8-349) 50798 

El. paštas: s.glusniova@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas  
1988 – 1993 Lietuvos veterinarijos akademija 
1996 – 2000 Vilniaus pedagoginis universitetas, biologijos mokytojo kvalifikacija 
2000 – 2003 Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos mokytojo kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012 II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija  
Geografijos mokytoja metodininkė 
Biologijos vyresnioji mokytoja

Darbo patirtis  
1995 Jonavos Panerio pradinė mokykla, pailgintos dienos grupės auklėtoja 
1998 Batėgalos pagrindinė mokykla, geografijos, biologijos, chemijos mokytoja 
2007 Jonavos Senamiesčio gimnazija, geografijos, biologijos mokytoja 
2008 Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Paulauskienė

Darbo tel.: (8-349) 51496  

El. paštask.paulauskiene@senamiescio-g.lt

Išsilavinimas

2000 m. Lietuvos kūno kultūros
akademija. Edukologijos bakalauras.
2002 m. Vilniaus universitetas. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis

2002 – 2012 Jonavos rajono
savivaldybės administracija. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.
specialistė.
2012 – 2013 Jonavos politechnikos mokykla. Metodininkė.
2014 – 2017 Jonavos rajono savivaldybės administracija. Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė.
2017 – 2022 Jonavos politechnikos mokykla. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2022 m. Jonavos Senamiesčio gimnazija.
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.