VADOVAI

Rita Čiužienė

Direktorė Rita Čiužienė

Darbo tel.: (8-349) 51088 

El.paštas: r.ciuziene@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas  
1977 – 1982 Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, Filologijos fakultetas, lietuvių filologija 
1982 – 06 – 23 Filologo, dėstytojo kvalifikacija

Kvalifikacija
1995 III vadybos kategorija
2008 II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija  
1996 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2001, 2006, 2009 vadybos eksperto vardas
2004, 2007 Vidurinio ugdymo programų akreditavimo ekspertas

Darbo patirtis  
1982 – 1992 Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
1992 – 1998 Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1999 Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui
1999 Jonavos Senamiesčio gimnazijos L.e.p. direktorė
2003 Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė

Veiklos ataskaita 2019 m.

Pavaduotojas ugdymui Saulius Brazauskas

Darbo tel.: (8-349) 51091 

El.paštas: s.brazauskas@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas  
1993 KTU Radioelektronikos fakultetas, inžinerijos bakalauro laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis 
2003 Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, mokytojo profesinė kvalifikacija 
2007 KTU Informatikos fakultetas, informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012 II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija  
Informatikos mokytojas metodininkas

Darbo patirtis  
1993 – 1994 AB „Banga“ televizinių prietaisų mokslinio tyrimo institutas, inžinierius 
1994 – 2001 Jonavos Senamiesčio vidurinė mokykla, inžinierius programuotojas 
2001 Jonavos Senamiesčio gimnazija, informacinių technologijų mokytojas 
2008 Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktorės pavaduotojas ugdymui

Pavaduotoja ugdymui Svetlana Glušniova

Darbo tel.: (8-349) 50798 

El.paštas: s.glusniova@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas  
1988 – 1993 Lietuvos veterinarijos akademija 
1996 – 2000 Vilniaus pedagoginis universitetas, biologijos mokytojo kvalifikacija 
2000 – 2003 Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos mokytojo kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012 II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija  
Geografijos mokytoja metodininkė 
Biologijos vyresnioji mokytoja

Darbo patirtis  
1995 Jonavos Panerio pradinė mokykla, pailgintos dienos grupės auklėtoja 
1998 Batėgalos pagrindinė mokykla, geografijos, biologijos, chemijos mokytoja 
2007 Jonavos Senamiesčio gimnazija, geografijos, biologijos mokytoja 
2008 Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktorės pavaduotoja ugdymui