JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA REKLAMINIŲ VIDEO DARBŲ KŪRYBOS KONKURSO NUOSTATAI

I. KONKURSO ORGANIZATORIUS
1. Konkurso organizatorius Senamiesčio gimnazijos MT ir JSG-TV.
2. Konkurso organizatoriaus sprendimai neginčijami.

II. KONKURSO TIKSLAS
Ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais” įgūdžius, supažindinti ir sudominti moksleivius su video kūryba, populiarinti naujųjų medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, atskleisti savo požiūrį į mokyklą.

III.KONKURSO DALYVIAI
1. Konkurse gali dalyvauti visi I-IV klasių gimnazistai.
2. Konkurse gali dalyvauti vienas dalyvis arba komanda.
3. Komandos nariai gali mokytis skirtingose klasėse.
4. Konkurso dalyvį ar komandos narius gali konsultuoti mokytojai ir kiti specialistai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
1. Konkurso tema: „Senamiesčio gimnazija. Čia – geriausia.”
2. Konkursas vyksta 02-01 – 02-28 d.
3. Konkurse vertinami tik tie video darbai, kurie konkursui pateikti pagal organizatoriaus reikalavimus ir atitinka konkurso taisyklių nuostatus.
4. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.

V. KONKURSO SĄLYGOS
1. Video darbo tema turi atitikti konkurso temą.
2. Video darbas – tai istorija papasakota vaizdais.
3. Video darbas turi būti autorinis kūrinys (sukurti scenarijų ir jį įgyvendinti (atlikti filmavimo ir (ar) fotografavimo, montavimo ir kt. darbus) turi konkurso dalyvis arba komandos nariai).
4. Galima naudotis visa gimnazijos videoteka, prašome kreiptis į jsgprqiektai@gmail.com
5. Video darbas turi atspindėti gimnazijos edukacinius, kultūrinius, sportinius, emocinius bendravimo ir bendradarbiavimo aspektus, pateikti simbolius ir kitus išskirtinius gimnazijos bruožus

VI. REIKALAVIMAI VIDEO DARBAMS
1. Video darbo išraiškos forma gali būti įvairi (galima naudoti animacijas).
2. Video darbas turi atitikti techninius reikalavimus:
    2.1 trukmė: ne trumpesnė nei 40 s ir ne ilgesnė nei 2 minutės.
    2.2 formatai: avi, mov, wmv, mp4;
    2.3 rezoliucija: 1920×1080 (16:9);
    2.4 apimtis: ne daugiau nei 2Gb.
3. Vienas dalyvis (viena komanda) gali pateikti vieną video darbą.
4. Galima naudotis visa gimnazijos videoteka, prašome kreiptis į jsgprojektai@gmail.com
5. Video darbus konkurso dalyvis turi:
    5.1 Pasinaudojęs „WeTransfer” platforma išsiųsti filmuką el. paštu jsgproj ektai@gmail.com
    5.2 Laiško tema – „Reklaminis filmukas _(režisieriaus/kūrėjo) Vardas_Pavardė”

VII. VIDEO DARBŲ VERTINIMAS

1. Konkurso dalyvių darbus vertina ir konkurso nugalėtojus renka vertinimo komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
2. Video darbų vertinimo kriterijai:
    2.1 temos atitikimas;
    2.2 idėjos originalumas;
    2.3 vaizdų estetika;
    2.4 kūrybiškumas;
    2.5 techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.

VIII. NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAS
1. Konkurso nugalėtojai skelbiami gimnazijos FB puslapyje.
2. I-III vietos nugalėtojai apdovanojami prizais.

IX. AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
1. Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad jo (komandos) pateiktas video darbas yra originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį kūrinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
2. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia gimnazijai teisę viešai skelbti jo darbą.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Video darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų kitus žmones ar žmonių grupes. Video darbe pateikti vaizdai negali būti kurstantys tautinę, lyčių, rasių ar socialinę neapykantą ir diskriminaciją, įžeidžiantys visuomenės moralės principus ar kultūrines arba religines vertybes. Video darbe negali būti vartojama nenormatyvinė leksika. Video darbas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų