PROGRAMA „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“

APIE PROGRAMĄ

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS

Europos Parlamentas  – tiesiogiai renkama įstatymų leidžiamoji institucija
Europos Vadovų Taryba nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus
Europos Sąjungos Taryba – ES valstybių narių vyriausybių balsas, priima ES teisės aktus, koordinuoja ES politiką
Europos Komisija remia bendruosius ES interesus, siūlydama teisės aktus ir užtikrindama jų įgyvendinimą, taip pat vykdydama politiką ir ES biudžetą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse; užtikrina,kad šalys ir ES institucijos nepažeistų ES teisės
Europos Audito Rūmai tikrina, ar ES lėšos renkamos ir naudojamos tinkamai, ir padeda gerinti ES finansų valdymą

NAUDINGOS NUORODOS

Europos parlamento biuras Lietuvoje
ES paramos portalas
ES investicijų programos
Euractiv 
Žaisk ir mokykis
Pažink Europą
Žinau viską
Euroblogas
Erasmus+