PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Projekto Nr. 10-063-P-0001
Projekto trukmė 2024 m. gegužės 9 d. – 2028 m. rugsėjo 30 d.
Bendras projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur
Projekte numatytos veiklos: 
  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.
Projekto įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje skirtas  787 052,13 Eur. biudžetas.
Jonavos rajono savivaldybėje projektas įgyvendinamas pagal pasirašytą projekto vykdytojo – Nacionalinės švietimo agentūros ir partnerio – Jonavos rajono savivaldybės administracijos jungtinės veiklos sutartį dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“  projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimo.
Jonavos Senamiesčio gimnazija yra projekto partnerė.