PSICHOLOGAS

PSICHOLOGĖ

Milda Leleivienė  ( 320 kab.)

Darbo laikas:

I – 9.00 – 13.00

II – 13.00 – 17.00

III – 9.00 – 16.00

IV – 9.00 – 13.00

 

Į psichologą galima kreiptis jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemos su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įvairios kitos problemos, kurių vienas (- a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas ( – a), nesuprastas ( -a).

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei.

 

Veiklos uždaviniai:

1. Tirti, analizuoti  kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;

2. Užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

 

Psichologo veiklos kryptys:

1. Konsultavimas (mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas)

2. Tiriamoji  (tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti)

3. Įvertinimas (mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams)

4. Šviečiamoji (mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).