Erasmus+ projekto B.R.A.N.D. N.EU veikla

Erasmus+ projekto B.R.A.N.D. N.EU veiklų sklaida: Senamiesčio gimnazija, Lietuva, Europa

Erasmus+ projektas B.R.A.N.D. N.EU — tai strateginė partnerystė, kurią vykdo keturios Europos mokyklos: IPS „J. B. Beccari“ Italijoje, Jonavos Senamiesčio gimnazija Lietuvoje, Jelgavas 5. Vidusskola Latvijoje ir 51 Elissaveta Bagriana vidurinė ir pradinė mokykla Bulgarijoje. Pirmąją kovo savaitę Jonavos Senamiesčio gimnazijoje viešėjo projekto partneriai iš Latvijos ir Bulgarijos — Italijos atstovai į daugelį veiklų įsitraukė nuotoliniu būdu.

Senamiesčio gimnazijoje vykusio projekto etapo tikslas — stiprinti dalyvaujančių šalių socialinius ir kultūrinius ryšius, skatinti metodines naujoves, plėtoti įvairių tautybių mokinių ir mokytojų kontaktus, naudoti skaitmenines priemones. Šį projekto etapą koordinavo Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui S. Brazauskas ir anglų kalbos mokytoja R. Stankevičienė, įvairias veiklas kartu su projekto partneriais vykdė būrys gimnazijos mokytojų: V. Antanavičius, T. Jarmalienė, A. Noreikaitė, V. Orlovienė, V. Ramonienė, V. Račkauskienė, A. Sragauskienė, V. Širkaitė, V. Simanavičius.

Kadangi vienas svarbiausių projekto aspektų — Europos kultūros paveldo tyrinėjimas, kūrybinėse dirbtuvėse buvo pristatytos bulgarų Baba Marta dienos, lietuvių — Užgavėnių, latvių — Lyguo šventės tradicijos. Be to, dirbant komandose, sudarytose iš skirtingų šalių atstovų, stengtasi visapusiškai atskleisti burtų keliu toms komandoms tekusių Europos šalių svarbiausius kultūrinius ypatumus.

Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos, pirmiausia — Jonavos krašto kultūriniam ir istoriniam paveldui pažinti. Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje susipažinta su miesto įkūrėjų didikų Kosakovskių giminės istorija, vaikštant iš Jonavos kilusio G. Kanovičiaus romane „Miestelio romansas“ aprašytomis senamiesčio gatvelėmis prisiminta skaudi žydų tautos istorija.

Projekto dalyviams, trumpam užėmusiems Jonavos tarybos narių kėdes, savivaldybės administraciją, kaip valstybės instituciją, pristatė Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, buvęs Senamiesčio gimnazijos mokinys Justas Budriūnas bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nija Vareikienė.

Viešėdami Kaune, projekto partneriai gilinosi į lietuvių karybos meno ir nacionalinės dailės temas: atidžiai apžiūrėtos Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspozicijos, nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje diskutuota apie M. K. Čiurlionio paveikslų simbolikos universalumą.

Kadangi kultūrinis ir istorinis savitumas geriausiai atsiskleidžia istorinėse šalies sostinėse, keliauta į Trakus, Kernavę ir Vilnių. Trakuose ragauta karaimų, atstovaujančių Lietuvos tautinės mažumoms, nacionalinio patiekalo — kibinų. Kaip garbingos istorinės praeities liudininkai aplankyti Kernavės piliakalniai. Vilniaus šv. Jonų ir Onos šventovėse gėrėtasi bažnytiniu menu, savitų miesto kultūros apraiškų ieškota Užupio respublikoje, su Lietuvos valstybingumo raida susipažinta Valstybės pažinimo centre.

Įvairios dalykinės projekto partnerių kompetencijos ugdytos ir Senamiesčio gimnazijos erdvėse. Lietuvių kalbos kabinete išmokta lietuviškai pasisveikinti, prisistatyti, trumpai pasikalbėti, drąsiai priimtas iššūkis perskaityti ilgiausią lietuvišką žodį „Nebeprisivaizdotinklaraštininkaujantiesiems“, be to, pasiruošta Eurovizijos konkurse kartu su Monika Liu lietuviškai dainuoti „Sentimentų“ priedainį.

Kol projekto dalyviai mokiniai muzikos klasėje įvairiais instrumentais kūrė melodingus ritmus, dainavo karaoke ir iš pirmųjų natų bandė atpažinti skirtingiems istoriniams laikotarpiams atstovaujančius kūrinius, o per maisto gaminimo pamoką kepė obuolių pyragą, projekte dalyvavę Latvijos ir Bulgarijos pedagogai domėjosi Senamiesčio gimnazijos mokytojų taikomais ugdymo metodais, lankėsi istorijos, geografijos, biologijos, matematikos, anglų kalbos, IT, biotechnologijų pamokose.

Liaudiškoje vakaronėje entuziastingai stengtasi pritarti kapelos „Kraitė“ atliekamoms dainoms, atkakliai mokytasi lietuvių liaudies šokių žingsnių. Ypatingo projekto dalyvių palaikymo sulaukė gimnazistų grupės „Erezija“ pasirodymas, įsukęs visus į jaunatviško šėlsmo sūkurį.

Savaitė, praleista Lietuvoje siekiant pažinti Europos šalių identitetą, projekto parnerių teigimu, suteikė daugybę malonių įspūdžių, naudingos socialinės ir kultūrinės patirties, buvo turtinga įdomių ir prasmingų veiklų, kurias net ir grįžus namo primins dalyvaujant muziejininkės Rasos Libienės edukacijose pačių projekto dalyvių rankomis surištos lietuviškos verbos ir tautiniais motyvais dekoruoti drobiniai maišeliai.

Lietuvių kalbos ir mokytoja Teresė Jarmalienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.