Lietuva — tai mes

Lietuva — tai mes

Pristatydami Kovo 11–osios išvakarėse Senamiesčio gimnazijoje vykusios netradicinės pamokos „Lietuva — tai mes“ teminį žodį Lietuva, ketvirtokai Greta ir Laimonas rėmėsi aktyvaus Sąjūdžio nario, Nacionalinės premijos laureato M. Martinaičio eilėmis ir teigė, kad šis žodis — viso mūsų žodyno pagrindas — gali būti kaitomas skaitvardžiais nuo vieno iki trijų milijonų, būdvardžiais geltona, žalia, raudona, taip pat veiksmažodžiais būti, išlikti, tikėti, o visų svarbiausia, kad jis turi būti derinamas su kiekvienu iš mūsų.

Sveikindamas gimnazijos bendruomenę nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, direktorius D. Mockus prisipažino, kad dėl istorinio konteksto Kovo 11–oji šiemet kitokia: viena vertus, norisi švęsti, džiaugiantis tuo, ką Lietuva pasiekė per 32 nepriklausomybės metus, kita vertus, būtina solidarizuotis su Ukraina, šiomis dienomis atkakliai kovojančia už savo nepriklausomybę. Anot direktoriaus, tokiomis aplinkybėmis visiems svarbu išlikti pilietiškiems ir siekiant demokratijos bei taikos atsakingai daryti tai, ką kiekvienas sugebame geriausiai.

Apie tai, kad siekiant savo asmeninių bei profesinių tikslų visų pirma reikia galvoti apie visuomenės ir valstybės gerovę, kalbėjo ir pirmosios Senamiesčio gimnazijos laidos abiturientė Lina Kiseliova–Strelkauskienė. Jau gimnazijoje Lina žinojo, kad nori studijuoti technologijas, tad kryptingai to siekė: stropiai mokėsi, dalyvavo rajono ir respublikinėse  olimpiadose, leido gimnazijos laikraštį ,,Aukuras“. Šiandien Lina — IT padalinio vadovė, moterims skirtos mentorystės programos „Women Go Tech“ dalyvė, taip pat programų, skirtų saugumui internete, lektorė.

Dabartinę Lietuvą Lina Strelkauskienė apibūdino kaip gerovės valstybę, kurioje kiekvienas gali kurti savo svajonių gyvenimą. Pasak Linos, didžiausia Lietuvos vertybė ir turtas — tai protai, kuriantys pažangius produktus, garsinančius mūsų valstybės vardą visame pasaulyje. Viešnia akcentavo, kad jauniems žmonėms  svarbu pakeliauti, pažinti pasaulį, kad neįkainojamos patirties suteikia studijos užsienyje. Įgijus patirties, Linos nuomone, vis dėlto derėtų grįžti į gimtinę ir dirbti visos Lietuvos labui. 

Lietuvai nusipelniusias iškilias asmenybes, svarbiausius mūsų valstybės istorijos faktus, geografijos, kultūros ir literatūros ypatumus gimnazistai prisiminė atsakinėdami į antrokų Medos ir Beno parengtus „Kahoot“ viktorinos klausimus. Kaip ir reikėjo tikėtis, ant viktorinos laimėtojų pakylos išsirikiavo egzaminams atsakingai besiruošiantys ketvirtokai: trečiąją vietą pelnė IV S1, garbingą antrą vietą užėmė IV B, pirmoji vieta atiteko jungtinei IV BT2 komandai. Reikia tikėtis, kad dar geriau egzaminams pasirengti padės nugalėtojams įteikti prizai — LR Konstitucijos. 

Prasmingu istorijos mokytojų G. Bazilevičienės, L. Statkevičienės ir V. Šereikienės inicijuotos netradicinės pamokos apibendrinimu tapo kartu su gimnazistų chorinio dainavimo studija ir pedagogų jungtiniu choru visų dalyvių atliekama klasika tapusi V. Kernagio daina „Mūsų dienos kaip šventė“, subtiliai atskleidžianti svarbią egzistencinę mintį, jog reikia skubėti džiaugtis kiekviena diena ir kiekvieną dieną dėkoti gimtinei „už savo skausmą ir viltį“.

Lietuvių kalbos mokytoja Teresė Jarmalienė