Senamiesčio gimnazijoje – STEAM gerosios patirties sklaida

Senamiesčio gimnazijoje –STEAM gerosios patirties sklaida

Šiuolaikiniam pokyčių pasauliui, kurio pažangą ir progresą iš esmės lemia išmaniosios technologijos, būtini specialistai, pasižymintys naujomis kompetencijomis ir įgūdžiais — tai lėmė STEAM ugdymo(si) poreikį. STEAM — vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejantis jas su realaus pasaulio problemų sprendimu, darnaus vystymosi pokyčiais, formuojantis mokinių kritinį mąstymą.
Vienas iš esminių STEAM ugdymo aspektų — mokymasis tiriant. Juk, daugelio švietimo ekspertų teigimu, vaikai geriau mokosi tada, kai jiems sudaromos sąlygos patiems „atrasti tiesas“. Svarios mokymo(si) tiriant patirties spalio 18 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje įgijo trylikos Lietuvos gimnazijų, turinčių KTU klases, mokytojai. Savo STEAM veiklas pristatė Alytaus Adolfo Ramanausko, Kėdainių šviesiosios, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijų atstovai.
KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas profesorius Kęstutis Baltakys bei Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus pabrėžė, kad siekiant gerinti mokinių STEAM pasiekimus, ypač svarbus tampa mokyklų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimas. Tad mokytojai iš Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, Šakių, Šiaulių ir, žinoma, Jonavos Senamiesčio gimnazijos dalyvavo Vilniaus STEAM ugdymo atviros prieigos centro Funkcinės dalies vadovo dr. P. L. Tamošiūno praktiniuose mokymuose — kūrė kolorimetrą, optinį prietaisą spalvos koncentracijai matuoti, vertino jo tikslumą.
Anot Senamiesčio gimnazijai atstovavusių mokytojų Simonos Biliūnienės, Editos Gerulaitienės ir Audronės Kuliešienės, STEAM ugdymo(si) metodai neabejotinai skatina mokinių asmeninę iniciatyvą, smalsumą ir kūrybiškumą. Be to, mokymasis tiriant įtraukia jaunus žmones į įvairialypę praktinę veiklą, kuri ugdo gebėjimą bendradarbiauti ir yra nepalyginamai veiksmingesnė nei vien tik žodinės informacijos perteikimas.

Tekstas – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Teresės Jarmalienės
Nuotraukos – mokinio Tomo Januškevič