Monografijos sutiktuvės gimnazijoje

Monografijos sutiktuvės gimnazijoje

Gegužės 23 dieną gimnazijoje lankėsi būrelis garbingų svečių: profesorius Juozas Sigitas Mureika, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Onutė Suncovienė, buvusi LR Seimo narė, literatė. 

 

Tyliojoje skaitykloje susirinko gimnazistai, mokytojai, jonaviečiai. Į renginį atvyko ir Viešosios bibliotekos darbuotojos, tremtinių ir politinių kalinių sąjungos atstovai, karo kapelionas, kultūros ir istorijos metraštininkas Vytautui Venckūnas, Jonavos rajono garbės pilietis Jonas Sirvydis, buvęs J. Ralio gimnazijos direktorius, Jonavos Tarybos narys Arūnas Rimkus. Jie atidžiai klausėsi profesoriaus įžvalgų apie jo knygą ,,Estetologijos akiračiai“. ,,Kelias prie vertybių nelengvas. Pajauta gimdo prasmes. Prasmės gimdo motyvaciją“, – teigė profesorius. 


Arūnas Dudavičius, moderavęs diskusiją, klausinėjo susirinkusiųjų, apie tai, kokių dvasinių galių turi, kaip pasielgtų vienoje ar kitoje situacijoje, aiškino knygos prasmę. 

 

Onutė Suncovienė, perskaičiusi  savo sukurtą eilėraštį, skirtą Ukrainai, ,,Buča“, akcentavo, kad didžiausia gyvenimo vertybė  tai – gerumas ir dvasingumas. Jonavos tremtinių ir politinių kalinių filialo pirmininkė Irena Tamoševičienė  jautriai sakė, kad dvasingumas – išugdomas šeimoje. 

 

Vytautas Venckūnas, priminęs pokario istoriją, liepė mylėti Tėvynę, jokiomis aplinkybėmis jos nepalikti, būti drąsiems,  atsakingiems  ir be abejo dvasingiems.

 

,,Gražu , šilta, prasminga,“  – atsisveikindamas  dėkojo  gimnazijos direktorius  Darius Mockus.

 

                                                                                                               Gimnazijos bibliotekininkė, istorijos mokytoja Vida Šereikienė