Įprasmindami Kovo 11–ąją, dainavom Lietuvą kaip džiaugsmą 

 

   Įprasmindami Kovo 11–ąją, dainavom Lietuvą kaip džiaugsmą 

      „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, išaugusį iš pelenų, kaip savo rūpestį didžiausią, kuriuo lyg vieškeliu einu,“ — šis Lietuvos mokslų akademijos nario, Nacionalinės pažangos bei daugybės kitų premijų laureato, šviesaus atminimo rašytojo Justino Marcinkevičius posmas puikiai atskleidžia jau tradiciniu tapusio Senamiesčio gimnazijos patriotinės dainos konkurso „Dainuoju Lietuvai“ pagrindinį tikslą — ugdyti istorinę atmintį puoselėjančias kūrybingas asmenybes.
      Nors konkursas mūsų gimnazijoje vyko jau ketvirtą kartą, pirmą kartą sulaukėme svečių iš viso Jonavos rajono: Raimundo Samulevičiaus ir Justino Vareikio progimnazijų, „Neries“ ir „Lietavos“ pagrindinių mokyklų, Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos. Nuoširdžius jausmus Lietuvai žaismingai ir vaizdingai reiškė tiek svečiai iš bendradarbiaujančių su mūsų gimnazija mokyklų, tiek konkursinėje programoje dalyvavę gimnazistai.
      Emocingai ir įtaigiai skambėjo II d „Lietuviškų dainų popuri“, I b „Medžio degimas“, I c „Lietuva“, I d „Mano namai“, III B1 „Mėnulis — tikras tėvas jo“. I e klasė atliko Just. Marcinkevičiaus ir E. Masytės „Laisvę“ — dainą, be kurios neįmanoma įsivaizduoti nei Sąjūdžio, nei Atgimimo, nei Kovo 11–osios. III S1 klasė pristatė premjerą — šios klasės mokinių Gretos Kalinauskaitės ir Dariaus Matonio daina „Pažadinkim Tėvynę“ buvo sukurta būtent šiam konkursui. Pirmoji konkurse nuskambėjusi daina — II a įdainuoti K. Smorigino „Paukščiai“ — prasmingai siejosi su ketvirtokių Gretos Narkauskaitės ir Redos Venskauskaitės atliktu V. Kernagio „Baltu paukščiu“, kuris tarsi simboliškai užsklendė konkursą.
      Vertinimo komisijos sprendimu, pirmoji vieta atiteko ypač jautriai ir subtiliai dainavusioms III B1 merginoms, antrąją pelnė III S1 premjera, trečiąja pasidalijo I b ir II a klasės. Beje, II a klasei, paraiškoje nurodžiusiai net 28 atlikėjus, turėtų atitekti masiškiausios konkurso dalyvės titulas. Apibendrinant prasmingą renginį reikia tikėtis, kad jame bendradarbiaviusius R. Samulevičiaus ir J. Vareikio progimnazijų, „Neries“ ir „Lietavos“ pagrindinių mokyklų bei Kulvos A. Kulviečio mokyklos mokinius po kelerių metų galėsime drąsiai vadinti jau nebe svečiais, bet visateisiais Senamiesčio gimnazijos bendruomenės nariais, o visi šventės dalyviai, įkvėpti pakilios nuotaikos, ne tik Kovo 11–ąją, bet ir kasdien, anot Just. Marcinkevičiaus, dainuos Lietuvą kaip džiaugsmą.

                                                                                                                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Teresė Jarmalienė