Skaitėme kartu su Lietuva

Skaitėme kartu su Lietuva

 

Senamiesčio gimnazija Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną pažymėjo originaliu būdu. Akcijoje „Lietuva skaito. Atrask klasiką“ pasirinktus tekstus nuoširdžiai įskaitė būrys buvusių ir esančių mokinių, mokytojų.

Birutė Valančiūtė Mikalauskienė – puiki skaitovė iš pirmosios, 1975-1976 m. m. mokyklos laidos, Vaida Deikaitė – pirmoji gimnazistų prezidentė, 2001-2002 m. m. gimnazistė. Kartu ir Vestina Duleckytė, antrokė gimnazistė.

Anūkei pasaką skaitė Kęstutis Danielius, dukrelėms eilėraštį – geografijos mokytoja Žydronė Stankevičienė. Tremties metus priminė fizikos mokytoja Zita Breimelienė. Filosofiškai nuteikė Kęstučio Valančiaus ir Jelenos Galvydytės pasirinkti tekstai. Virginija Vareikytė rinkosi apokaliptinius V. Grainytės apmąstymus. Itališkai Dantės poemos fragmentą deklamavo Martina Pakėnaitė.

Kotryna Sedleckaitė įžvelgė S. Masteikaitės miniatiūros paradoksalumą. Dalia Kasmočiūtė nuotaikingai prakalbo A. Rudoko, lituanistė Gražina Boreišaitė – H. Radausko, Jelena Petrova – A. Miškinio, Vida Šereikienė – K. Binkio eilėmis.

Jai, bibliotekininkei ir istorijos mokytojai, bei visiems skaitovams nuoširdžiai dėkojame už originalų projektą.

                                                    

                                                                                                                               Senamiesčio gimnazijos informacija