2 pROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gerbiami Senamiesčio gimnazijos bendruomenės nariai, buvę mokiniai, kiti prijaučiantys asmenys.

Jei nuspręstumėte 1 – 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, reikia:
1. Besinaudojantiesiems internetinės bankininkystės ar elektroninio parašo paslaugomis reikia prisijungti prie VMI platformos (http://deklaravimas.vmi.lt)  užpildyti ir išsiųsti internetu formą FR0512v.4
2. Kitu atveju – užpildyti prašymo formą FR0512:
2.1. Gavus raštinėje, užpildyti ir nunešti į VMI (Vasario 16-osios g. 1, Jonava);
2.2. Formą gauti VMI, pildyti ir iš karto pateikti;
2.3. Atsispausdinti forma fr0512(4) ir užpildžius nunešti į VMI.

Laikas iki gegužės 1 d.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas 190302622
Paramos gavėjo pavadinimas Jonavos Senamiesčio gimnazija
Adresas Kauno g. 76, Jonava, LT 551783

Jūsų paramą skiriame ugdymo aplinkai ir sąlygoms gerinti, projektinei veiklai, mokiniams apdovanoti!
Dėkojame visiems, skyrusiems paramą 2018 – aisiais metais.

Senamiesčio gimnazijos taryba