SOCIALINIS PEDAGOGAS

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Vida Šerėnienė (III aukštas)

Priėmimo valandos:
I. 8.00 - 12.30
II. 12.30 - 16.30
III. 13.30 - 16.30
IV. 8.00 - 13.00
V. 8.00 - 12.00

Gimnazijos socialinės pedagogės darbo tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • lankosi pamokose ir papildomo ugdymo veikloje;
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių;
  • socialinis pedagogas atsakingas už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir nemokamo važiavimo į mokyklą iš kaimo vietovių organizavimą.