NAUJIENOS

2017 METAI

Sausis

9 d. IV klasių mokinių supažindinimas su 2018 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.
11-13 d. Akcija „Renkame geriausią metų knygą“.
12 d. 8.00 – 8.45 val. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.
Pilietiškumo pamoka Laisvės gynėjų dienai įprasminti.
16 d. III klasių mokinių supažindinimas su brandos darbo aprašu ir stojimo 2019 m. į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygomis.
16 d. Tėvų diena III-IV klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
17.45 val. Visuotinis susirinkimas III klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
18.45 val. Visuotinis susirinkimas IV klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
19 d. Pamoka – susitikimas su „Misija Sibiras – 2017“ dalyviais.
OLIMPIADOS, KONKURSAI, BANDOMIEJI EGZAMINAI
10 d. Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada (rajono etapas).
11 d. Senamiesčio gimnazijos mokinių matematikos olimpiada.
12 d. Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas (9-12 klasių).
16 d. Senamiesčio gimnazijos mokinių fizikos olimpiada.
18 d. Senamiesčio gimnazijos mokinių geografijos olimpiada.
23 d. Lietuvos 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas (rajono etapas).
Senamiesčio gimnazijos mokinių Raiškaus žodžio šventė.
24 d. Bandomasis anglų kalbos egzaminas IV klasių mokiniams.
25 d. Bandomasis anglų kalbos egzaminas IV klasių mokiniams.
26 d. Senamiesčio gimnazijos mokinių istorijos olimpiada.
31 d. Tęstinis seminaras „Patyčios mokykloje, ką žinome ir galime padaryti“.
SPORTO VARŽYBOS
29 d. Mažojo krepšinio 3x3 varžybos „Sportas – indėlis į tavo sveikatą“ I-II klasių mokiniams.
30 d. Mažojo krepšinio 3x3 varžybos „Sportas – indėlis į tavo sveikatą“ III-IV klasių mokiniams.