2 pROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gerbiami Senamiesčio gimnazijos bendruomenės nariai, buvę mokiniai, kiti prijaučiantys asmenys.

Jei nuspręstumėte 1 - 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, reikia:
1. Besinaudojantiesiems internetine bankininkyste užpildyti ir išsiųsti internetu formą FR0512v.2
2. Kitu atveju – užpildyti prašymo formą FR0512:
2.1. Gavus raštinėje, užpildyti ir nunešti į VMI (Vasario 16-osios g. 1, Jonava);
2.2. Formą gauti VMI, pildyti ir iš karto pateikti;
2.3. Atsispausdinti forma fr0512(2) ir užpildžius nunešti į VMI.

Laikas iki gegužės 1 d.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas 190302622
Paramos gavėjo pavadinimas Jonavos Senamiesčio gimnazija
Adresas Kauno g. 76, Jonava, LT 55178

Jūsų paramą skiriame ugdymo aplinkai ir sąlygoms gerinti, projektams, mokiniams apdovanoti! Dėkojame visiems, skyrusiems paramą 2017 – aisiais metais.

Senamiesčio gimnazijos taryba